Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Kleitsas, Antypas P., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διαπανεπιστημιακό Πόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Παλαιοντολογία-Γεωβιολογία (Aristotle University of Thessaloniki. Interinstitutional Program of Postgraduate Studies in Paleontology- Geobiology)., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Using geometric morphometrics on the study of lower first molars of Arvicolinae (Mammalia, Rodentia) from the Late Pleistocene deposits of Kalamakia Cave (Laconia) and Klissoura Cave 1 (Argolis) = Χρήση γεωμετρικής μορφομετρίας για τη μελέτη κάτω πρώτων γομφίων Arvicolinae (Mammalia, Rodentia) από τις Άνω-Πλειστοκαινικές αποθέσεις των σπηλαίων Καλαμάκια (Λακωνία) και Κλεισούρα Σπήλαιο 1 (Αργολίδα).
    Περίληψη  PDF