Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Apostolidou, Christina Triantafyllos, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Investigation of lignite effect on rheological and filtration properties of water-based drilling muds = Διερεύνηση της επίδρασης της προσθήκης λιγνιτών στη διήθηση και τις ρεολογικές ιδιότητες διατρητικού πολφού με βάση το νερό.
    Περίληψη  PDF