Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Sivvas, Constantinos G., Aristotle University of Thessaloniki. School of Geology. Inter-Master Program on HydroCarbon Exploration and Exploitation., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2018 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Well logging and formation evaluation in oil and gas exploratory drilling = Εκτέλεση και γεωλογική ερμηνεία γεωφυσικών καταγραφών (logging) εντός ερευνητικών γεωτρήσεων υδρογονανθράκων.
    Περίληψη  PDF