Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Tsirekas, Dimitrios, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων"., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2019 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Unconventional hydrocarbon systems – Exploration and exploitation = Μη συμβατικά κοιτάσματα υδρογονανθράκων – Έρευνα και εκμετάλλευση
    Περίληψη  PDF