Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Gidaris, Dimitrios Konstantinos, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων"., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Natural Gas Networks in Greece: The present and the prospects of the future = Τα Δίκτυα Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα: Το παρόν και οι προοπτικές του μέλλοντος.
    Περίληψη  PDF