Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Karagiannis-Tsanidis, Dimitrios-Christos Nikolaos, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων"., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2023 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    A Computational Model for Optimum Wellbore Completion Design Using PipeSim = Ένα υπολογιστικό μοντέλου για το ιδανικό σχεδιασμό της ολοκληρωσης μιας γεώτρησης με με χρήση PipeSim.
    Περίληψη  PDF