Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Tzelepi, Efi Athanasios, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων"., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2022 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Paleoenvironmental evolution of the eastern Thermaikos Gulf based on shallow core data from the Epanomi area = Παλαιοπεριβαλλοντική εξέλιξη του ανατολικού Θερμαϊκού κόλπου με βάση δεδομένα ρηχής γεώτρησης από την περιοχή της Επανωμής.
    Περίληψη  PDF