Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Tokmaktsi, Eleni Aggelos, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυσικής., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Ground Penetrating Radar (GPR) direct wave study = Μελέτη των απευθείας κυμάτων στη μέθοδο του ραντάρ υπεδάφους.
    Περίληψη  PDF