Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Tsolakidou, Elisavet, Arirtotle University of Thessaloniki. School of Mathematics. Inter-Faculty Master Program on Complex Systems and Networks., Ελλάδα