Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Kyriakidou, Elisavet-Georgia Theodoros, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυσικής., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Variations of the geomagnetic field’s intensity during the Middle and Late Bronze Era = Μεταβολές της έντασης του γεωμαγνητικού πεδίου κατά τη Μέση και ύστερη Εποχή του Χαλκού.
    Περίληψη  PDF