Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Batziou, Elissavet, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μαθηματικών, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2017 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Multimedιa reprepsentation using graph-based models and applications=Αναπαράσταση πολυμέσων με μοντέλα γραφημάτων και εφαρμογές
    Περίληψη  PDF