Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Zoto, Entela K., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2001 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Γεωλογική-Γεωτεχνική μελέτη ευστάθειας πρανών στη θέση: Χ.Θ.385.710 έως Χ.Θ.388.031 της Ν.Ε.Ο Αθήνας-Θες/νίκης στα Τέμπη Νομού Λάρισας.
    Περίληψη  PDF