Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Fatourou, Eugenia, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διαπανεπιστημιακό Πόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Παλαιοντολογία-Γεωβιολογία (Aristotle University of Thessaloniki. Interinstitutional Program of Postgraduate Studies in Paleontology- Geobiology)., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Nannofossil biostratigraphy of Argostoli Gulf Quaternary marine sequence (Kefallonia Island, Ionian Sea) = Βιοστρωματογραφία Ναννοαπολιθωμάτων της Τεταρτογενούς θαλάσσιας ακολουθίας του κόλπου του Αργοστολίου (Κεφαλονιά, Ιόνιο Πέλαγος).
    Περίληψη  PDF