Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Alifieri, Evangelia Dimitrios, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διαπανεπιστημιακό Πόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Παλαιοντολογία-Γεωβιολογία (Aristotle University of Thessaloniki. Interinstitutional Program of Postgraduate Studies in Paleontology- Geobiology)., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Provide Dietary adaptations of the Early Pleistocene Gerakarou mammal community (Mygdonia Basin, Greece) = Διατροφικές προσαρμογές της κάτω πλειστοκαινικής κοινότητας θηλαστικώντης Γερακαρούς (Μυγδονία λεκάνη, Ελλάδα).
    Περίληψη  PDF