Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Xanthopoulou, Georgia, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Μαθηματικών., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2017 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Forecasting power output of photovoltaic systems using machine learning techniques. Πρόβλεψη παραγόμενης ενέργειας σε φωτοβολταϊκά συστήματα με τη χρήση τεχνικών μαχανικής μάθησης
    Περίληψη  PDF