Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Xanthopoulou, Ioanna P., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Hydrocarbon migration and seal properties sensitivity analysis by applying ID/2D/3D basin modeling, Patraikos gulf, Western Greece = Ανάλυση ευαισθησίας μετανάστευσης υδρογονοανθράκων και ιδιοτήτων πετρωμάτων καλυμμάτων με την εδαρμογή μοντελοποίησης λεκάνης ID/2D/3D, Πατραϊκο κόλπος, Δυτική Ελλάδα.
    Περίληψη  PDF