Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Chatziefstratiou, Ioannis, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Μαθηματικών., Ελλάδα