Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Mantziokas, Iraklis Asterios, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων"., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Well completion for hydrocarbons production and production logging = Η συμπλήρωση γεωτρήσεων για την παραγωγή υδρογονανθράκων και οι διαγραφίες παραγωγής.
    Περίληψη  PDF