Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Leptokaropoulos, Konstantinos, Aristorle University of Thessaloniki. School of Geology, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2014 - Διδακτορικές διατριβές (dissertations)
    Study of the influence of time dependent stress changes on seismicity rates with contribution in probalistic seismic hazzard assessment in Greece = Μελέτη της επίδρασης των χρονικά εξαρτώμενων μεταβολών του πεδίου των άσεων στους ρυθμούς σεισμικότητας με συμβολή στην πιθανοκρατική εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας στην Ελλάδα
    Περίληψη  PDF