Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Laskos, Konstantinos Chr., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διαπανεπιστημιακό Πόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Παλαιοντολογία-Γεωβιολογία (Aristotle University of Thessaloniki. Interinstitutional Program of Postgraduate Studies in Paleontology- Geobiology)., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    The Vallesian large-sized Palaeotragus (Giraffidae, Mammalia) from Northern Greece = Οι μεγαλόσωμοι Palaeotragus (Giraffidae, Mammalia) από το Βαλλέζιο της Βόρειας Ελλάδας.
    Περίληψη  PDF