Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Baliakas, Konstantinos N., Aristotle University of Thessaloniki. School of Geology. Inter-University Master of Science in 'Hydrocarbon Exploration and Exploitations', Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2017 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Northern North Sea tectono-stratigraphic evolution and main petroleum systems and plays. = Τεκτονο-στρωματογραφική εξέλιξη της βόρειας - Βόρειας Θάλασσας και βασικά πετρελαϊκά συστήματα και κοιτάσματα.
    Περίληψη  PDF