Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Gkogkas, Konstantinos Th., Aristotle Univerdity of Thessaloniki. School of Geology. Department of Geophysics, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2018 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Inversion of love waves from ambient noise arrays: application in the Mygdonia basin area = Αντιστροφή κυμάτων Love από δίκτυα καταγραφής περιβαλλοντικού θορύβου: εφαρμογή στην περιοχή της Μυγδονίας Λεκάνης
    Περίληψη  PDF