Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Karypidou, Maria-Chara, Aristotle University of Thessaloniki. School of Geology. Department of Meteorology and Climatology., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2017 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Impact of climate variability on mosquito occurrence and malaria transmission in Greece. Επίπτωση του κλίματος στην παρουσία κουνουπιών και στη μετάδοση ελονοσίας στον ελλαδικό χώρο.
    Περίληψη  PDF