Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Kapiri,, Maria-Sofia Nikolaos, Aristotle University of Thessaloniki. Interinstitutional Program of Postgraduate Studies in Paleontology- Geobiology, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2023 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Palaeoceonographic study of the Epidaurus basin during the last 1500 years: an organic biochemical approach = Παλαιοωκεανογραφική μελέτη της λεκάνης της Επιδαύρου τα τελευταία 1500 χρόνια μέσω οργανικών βιοδεικτών.
    Περίληψη  PDF