Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Gravanis, Marios, Aristotle University of Thessaloniki. School of Mathematics. Inter-faculty master program "Complex systems and networks", Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2017 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Causality networks using information measures on non-stationary time series with application to finance. = Δίκτυα αιτιότητας με μέτρα πληροφορίας σε μη-στάσιμες χρονοσειρές με εφαρμογή στα χρηματοοικονομικά.
    Περίληψη  PDF