Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Vamvakaris, Michail D., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολύπλοκα Συστήματα και Δίκτυα, Ελλάδα