Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Rokana, Niki Marina Spyridon, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2022 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Clastic depositional environments in the area of Kassandra-Thermaikos Gulf, northern Greece = Κλαστικά αποθετικά περιβάλλοντα στη περιοχή Κασσάνδρας - Θερμαϊκού κόλπου, βόρεια Ελλάδα
    Περίληψη  PDF