Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Anastasios, Nikitas P., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διαπανεπιστημιακό Πόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Παλαιοντολογία-Γεωβιολογία (Aristotle University of Thessaloniki. Interinstitutional Program of Postgraduate Studies in Paleontology- Geobiology)., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Olimpi mud volcanoes sedimentary records (Hellenic arc): geochemical and micropaleontological characterization = Ιζηματολογική καταγραφή του πεδίου λασποηφαιστείων Olimpi (Ελληνικό Τόξο): γεωχημικός και μικροπαλαιοντολογικός χαρακτηρισμός.
    Περίληψη  PDF
  • Διατριβές έτους 2020 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Olimpi mud volcanoes sedimentary records (Hellenic arc): geochemical and micropaleontological characterization = Ιζηματολογική καταγραφή του πεδίου λασποηφαιστείων Olimpi (Ελληνικό Τόξο): γεωχημικός και μικροπαλαιοντολογικός χαρακτηρισμός.
    Περίληψη  PDF