Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Gerakakis, Nikolaos Eustratios, Aristotle University of Thessaloniki. Interinstitutional Program of Postgraduate Studies in Paleontology- Geobiology, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2023 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Digital imaging and reconstuction of Hippopotamus Greutzburgi cranium (artiodactyla: Hippopotamidae) from Katharo plateau (Crete) = Ψηφιακή απεικόνιση και ανάταξη του κρανίου Hippopotamus Greutzburgi (artiodactyla: Hippopotamidae) από το οροπέδιο Καθαρού (Κρήτη).
    Περίληψη  PDF