Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Kollias, Panagiotis S., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Διδακτορικές διατριβές (dissertations)
    Atmospheric dispersion of particles and their chemical and mineralogical analysis in the greater area of Thessaloniki = Ατμοσφαιρική διασπορά σωματιδίων και χημική, ορυκτολογική ανάλυση τους στην ευθύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.
    Περίληψη  PDF