Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ioannidi, Paraskevi Io, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα