Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Angelakaki, Sotiria, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2017 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Special drilling chemical additives for deep drilling = Ειδικά χημικά πρόσθετα πολφού γεωτρήσεων μεγάλου βάθους
    Περίληψη  PDF