Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Sklavounou,, Stamatina Dimitrios, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διαπανεπιστημιακό Πόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Παλαιοντολογία-Γεωβιολογία (Aristotle University of Thessaloniki. Interinstitutional Program of Postgraduate Studies in Paleontology- Geobiology)., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Fossil bovids from the new excavations in Pikermi (Attica, Greece): study of the craniodental material = Απολιθωμένα βοοειδή από τις νέες ανασκαφές στο Πίκερμι (Αττική, Ελλάδα): Μελέτη κρανιοδοντικού υλικού.
    Περίληψη  PDF