Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Bragou, Styliani T., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων"., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Hydrocarbons generation and expulsion sensitivity analysis by applying 1D/2D/3D basin modeling, Patraikos Gulf, Western Greece = Ανάλυση ευαισθησίας στη γένεση και απομάκρυνση υδρογονανθράκων, Πατραϊκός κόλπος, Δυτική Ελλάδα.
    Περίληψη  PDF