Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Koutalis, Stylianos Athanasios, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διαπανεπιστημιακό Πόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Παλαιοντολογία-Γεωβιολογία (Aristotle University of Thessaloniki. Interinstitutional Program of Postgraduate Studies in Paleontology- Geobiology)., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2022 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    A virtual reconstruction of the deformed DFN3-150 Early Pleistocene Paradolichopithecus cranium from Dafnero-3, Greece = Ψηφιακή ανακατασκευή του παραμορφωμένου κρανίου DFN3-150 του κάτω-πλειστοκαινικού Paradolichopithecus από τη θέση Δαφνερό-3, Ελλάδα.
    Περίληψη  PDF