Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Vachtsevanos, Vasileios Georgios, Πολύπλοκα Συστήματα και Δίκτυα - Διατμηματικό ΠΜΣ (Inter-Faculty Master Program on Complex Systems and Networks), Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    A novel approach to the spreading of SARS-COV 2 with the use of networks = Μια πρωτότυπη προσέγγιση στην εξάπλωση του SARS-COV 2 με τη χρήση δικτύων.
    Περίληψη  PDF