Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Karantoni, Vilelmini D., Aristotle University of Thessaloniki. School of Geology, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2018 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Gemological study of corundum variety of ruby and sapphie from greece. = Γεμολογική μελέτη ελληνικών κορουνδίων ποικιλίας ρουμπινιών και ζαφειριών.
    Περίληψη  PDF