Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ματσαρίδου, Xαρίκλεια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2012 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Τρωτότητα της παράκτιας ζώνης σε ενδεχόμενη άνοδο της στάθμης της θάλασσας στις περιοχές της Περαίας, των Ν. Επιβατών και της Αγίας Τριάδας
    Περίληψη  PDF