Σχετικά με το αυτό το σύστημα δημοσιεύσεων

Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί το Open Journal Systems 2.4.8.3, το οποίο είναι ένα λογισμικό διαχείρισης και δημοσίευσης περιοδικών εκδόσεων ανοικτού κώδικα, που έχει αναπτυχθεί, υποστηρίζεται και διανέμεται ελεύθερα από το Public Knowledge Project κάτω από την αδειοδότηση GNU General Public License.

Διαδικασία Επιμέλειας και Δημοσίευσης του OJS