Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Θεόφραστος


Καλωσορίσατε στην ψηφιακή βιβλιοθήκη"Θεόφραστος" της βιβλιοθήκης "Θεόφραστος" του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στη ψηφιακή βιβλιοθήκη «Θεόφραστος» φιλοξενούνται δημοσιεύματα έντυπων και μη περιοδικών εκδόσεων, πρακτικά συνεδρίων, κλπ. με γεωλογικό κυρίως ενδιαφέρον.

Σκοπός της δημιουργίας αυτού του ψηφιακού αρχείου είναι η προώθηση και υποστήριξη της έρευνας και της εκπαίδευσης σε ακαδημαϊκό επίπεδο, θεωρώντας ότι αυτό είναι μια ιδιαίτερα χρήσιμη πηγή πληροφόρησης για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές, ΔΕΠ, ερευνητές), αλλά και όλων των υπολοίπων ερευνητών που ασχολούνται με την γεωλογική έρευνα, αφού πρόθεση είναι η παροχή ελεύθερης πρόσβασης σε υλικό (κυρίως εντύπων ελληνικών περιοδικών εκδόσεων) στην ελληνική γλώσσα.

Στόχος μας είναι η συγκέντρωση σε ψηφιοποιημένη ή ψηφιακή μορφή υλικού και τεκμηρίων γεωλογικού ενδιαφέροντος που εκδίδονται στον ελληνικό χώρο και στην ελληνική, κατά κύριο λόγο, γλώσσα, η οργάνωση, διαχείριση και η παροχή αυτών με ελεύθερη και ανοικτή πρόσβαση στο σύνολο της ελληνικής και διεθνής γεωλογικής κοινότητας όπως και σε οποιοδήποτε ενδιαφέρεται για τα ελληνικά γεωλογικά θέματα.


Το παρόν site λειτουργεί και υποστηρίζεται από την Βιβλιοθήκη "Θεόφαστος" του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. Για κάθε πληροφορία επικοινωνείτε με: Μηντζαρίδη Στέργιο, 2310 998588


Επιλέξτε να περιηγηθείτε στα ψηφιακά τεκμήρια των παρακάτω περιοδικών, πρακτικών συνεδρίων, γκρίζας βιβλιογραφίας και παλαιών βιβλίων...

Προ/Μεταπτυχιακές Διατριβές στη Βιβλιοθήκη Θεόφραστος του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ.

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Δελτίον της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας

Περιλαμβάνει ψηφιοποιημένο και ψηφιακό περιεχόμενο της έντυπης έκδοσης του Δελτίου της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας από το τ.1(1951) έως και σήμερα.
Επιλέξτε ενέργεια ...

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Δελτίον Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρίας

Περιλαμβάνει ψηφιοποιημένα άρθρα του Δελτίου της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρίας από τον τόμο 1(1951) έως και τον τόμο 22(1995-2000) [εκτός του τ. 1 τεύχ.3(1951)]

Επιλέξτε ενέργεια ...

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Επιστημονική Επετηρίς : εκδιδόμενη υπό της Σχολής των Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών (Α.Π.Θ.)

Περιλαμβάνει ψηφιοποιημένα άρθρα της Επιστημονικής Επετηρίδας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. από τους τόμους 1(1932) έως και τον τόμο 24(1984) [εκτός του τ. 22(1982)]

Επιλέξτε ενέργεια ...

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Γεωλογίας (Α.Π.Θ.)

Περιλαμβάνει ψηφιακά και ψηφιοποιημένα άρθρα και κείμενα της Επιστημονικής Επετηρίδας του Τμήματος Γεωλογίας της  Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. από τον τόμο 1(1981) , τους ειδικούς τόμους 98(2006), 99(2010), 100(2010) και 101(2011).

Επιλέξτε ενέργεια ...

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Πανελλήνια και Διεθνή Γεωγραφικά Συνέδρια, Συλλογή Πρακτικών

Περιλαμβάνει ψηφιακό και ψηφιοποιημένο υλικό επιστημονικών εργασιών και ανακοινώσεων από τα Πρακτικά των Πανελληνιών και Διεθνών Γεωγραφικών Συνεδρίων (1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5o, 6ο, 8ο, 9o και 10ο) της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας, ταξιθετημένο χρονολογικά

Επιλέξτε ενέργεια ...

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Πανελλήνια Συνέδρια Γεωφυσικής, Συλλογή Πρακτικών

Περιλαμβάνει ψηφιακό και ψηφιοποιημένο υλικό επιστημονικών εργασιών και ανακοινώσεων από τα Πρακτικά των Πανελληνιών Συνεδρίων Γεωφυσικής (1ο, 2ο) του  Συλλόγου Γεωφυσικών Ελλάδας, ταξιθετημένα χρονολογικά

Επιλέξτε ενέργεια ...

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή

Ορυκτός Πλούτος

Τριμηνιαία έκδοση της Επιστημονικής Εταιρείας Τεχνολόγων Ορυκτού Πλούτου. Ψηφιοποιημένο περιεχόμενο της έντυπης έκδοσης από το τεύχ.1(Ιούλ.-Αύγ. 1979) μέχρι και το τεύχ.146(Ιαν.-Μάρτ. 2008).

ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (Εμφάνιση βιβλιογραφικών δεδομένων εργασιών και πίνακες περιεχομένων τευχών. Για το πλήρες κείμενο βλ. την ανακοίνωση "Πρόσβαση στα περιεχόμενα της περιοδικής έκδοσης" στο χώρο των Ανακοινώσεων).

Επιλέξτε ενέργεια ...

Προβολή Περιοδικού | Τρέχον Τεύχος | Εγγραφή