Μικροπαλαιοντολογική μελέτη του πυρήνα Ζ1 από το Ιόνιο Πέλαγος : πρώτα παλαιοκλιματολογικά - παλαιοοικολογικά συμπεράσματα

Μ. Γεραγά, Γ. Μυλωνά, Στέλλα Π. Τσαϊλά-Μονοπώλη, Γ. Παπαθεοδώρου, Γ. Φερεντίνος

Λέξεις κλειδιά


Παλαιοντολογία; Paleontology; Πρακτικά 10ου Διεθνές Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας. Θεσσαλονίκη, 15-17 Απριλίου 2004

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα