Τόμ. 20, Αρ. 1 (1988)

Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας (3ο : 22-25 Μαΐου 1986)
Congress of the Geological Society of Greece (3rd : May 22-25, 1986 : Athens)

Πίνακας Περιεχομένων

Ομιλίες
Ανωνύμως
PDF
9-13
Συμβολή στη γεωδυναμική εξέλιξη της Μεσοελληνικής Αύλακας = Contribution to the geodynamic evolution of the Mesohellenic basin
Δημήτριος Ι. Παπανικολάου, Ευθύμιος Λ. Λέκκας, Ηλίας Δ.. Μαριολάκος, Ρέα-Μαρία Μίρκου-Περιποπούλου
PDF
17-36
Νεώτερα στοιχεία για την παλαιογεωγραφική θέση των ζωνών Ωλονού - Πίνδου και πύλου - Γαβρόβου στη Δυτ. Πελοπόννησο
Δημήτριος Α. Κισκύρας
PDF
37-52
Η γεωλογική δομή γύρω από το οροπέδιο της Τρίπολης = La structure geologique aux alentours du haut - plateau de Tripolis
Ζαφείριος Α. Καροτσιέρης, Σπυρίδων Π. Λέκκας
PDF
53-66
Γεωλογικές παρατηρήσεις στην Ελαφόνησος
Σπυρίδων Π. Λέκκας, Α. Ζαμπετάκη-Λέκκα, Ε. Καπράλος, Κ. Μαζαράκης
PDF
67-82
Νεοδιαπειρικές κινήσεις των τριαδικών εβαποριτών στη Ζάκυνθο και Στροφάδες
Κώστας Νικολάου
PDF
83-99
Η Ενδιάμεση τεκτονομεταμορφική ζώνη των Ελληνίδων = The medial tectonometamorphic belt of the Hellenides
Δημήτριος Ι.. Παπανικολάου
PDF
101-120
Συμβολή στη μελέτη της γεωλογικής δομής της Πελαγονικής ζώνης στο όρος Άσκιο (Δ. Μακεδονία) = Contribution to the study of the structural geology of the Pelagonic zone in the Askion mountains W. Macedonia
Νικόλαος Α. Σπυρόπουλος, Αδαμάντιος Α. Κίλιας, Δημοσθένης Μ. Μουντράκης
PDF
121-138
Μελέτη των παραμορφωτικών φάσεων των εσωτερικών Ελληνίδων στο χώρο της Βόρειας Ελλάδας
Δ. Πάτρας, Ε. Κίλιας, Ελευθέριος Αρτ. Χατζηδημητριάδης, Δημοσθένης Μ. Μουντράκης
PDF
139-157
Les unites structurales dans l' ile de Cythere
Σπυρίδων Π. Λέκκας
PDF
159-173
Le developpment en contexte continental d' un metamorphisme HP/BT: les schistes bleus tertiaires thessaliens
I. Godfriaux, J. Ferriere, A. Schmitt
PDF
175-192
Les series metamorphiques ingrapieriennes et Pagasitiques: bordure orientale de la zone (Isopique) Pelagonienne? (Thessalie - Grece)
J. Ferriere, I. Godfriaux, A. Schmitt
PDF
193-206
La Crise Cretacee dans les Hellenides orientales
Michel Bonneau, P. Celet, B. Clement, J. Ferriere
PDF
207-213
Evolution geodynamique de la plate - forme Pelagonienne au Mesozoic
P. Celet, B. Clement, J. Ferriere
PDF
215-222
Comparaison entre les formations volcano - detritiques (Melanges) du malm des Hellenides internes (Othrys, Eubee): implications geodynamics
J. Ferriere, J. Bertrand, J. Simantov, P. de Wever
PDF
223-235
Νεοτεκτονικές κινήσεις στο ακρωτήρι Τράχουλας στις νότιες ακτές του Ν. Ηρακλείου Κρήτης = Neotectonic movements at the cape Trachulas in the southern coasts of the Iraklion district, Crete
Νικόλαος Δ. Μούρτζας, Νικόλαος Λ. Φυτρολάκης
PDF
237-250
Μορφοτεκτονικές παρατηρήσεις στη λεκάνη Ασωπού και την παραλιακή ζώνη Ωροπού: συμβολή στη νεοτεκτονική της Βόρειας Αττικής = Morphotectonic observations on the Asopos basin and the coastal zone of Oropos: contribution to the Neotectonics of Nothern Attica
Δημήτριος Ι.. Παπανικολάου, Ηλίας Δ. Μαριολάκος, Ευθύμιος Λ. Λέκκας, Σ. Γ. Λόζιος
PDF
251-267
Σχέση μεταξύ νεοτεκτονικής και ιζηματογένεσης στο Βόρειο Ευβοϊκό κόλπο
Χ. Αναγνώστου, Α. Σιούλας, Σ. Σταυρακάκης, Χ. Τζιαβός, Γ. Χρόνης
PDF
269-280
Συμπιεστικές παραμορφώσεις στη Δυτική Ελλάδα με τους σεισμούς Μαρτίου - Απριλίου 1983: τεκτονικά και σεισμολογικλα στοιχεία = Compressive deformation in Western Greece related with March - April 1983 earthquakes: tectonic and seismic data
Θ. Ροντογιάννης, Γεώργιος Χ. Κούκης, Ν. Δ. Δελημπάσης
PDF
281-295
Γεωτεκτονικές κινήσεις στον ελληνικό χώρο που συνάγονται από γεωμορφολογικά και γεωφυσικά στοιχεία = Geotectonic movements in the greek area deduced from geomorphological and geophysical data
Αθανασία Γ. Παπαγιαννοπούλου-Οικονόμου, Δημήτριος Α. Κισκύρας
PDF
297-311
Φυσικές και ανθρωπογενείς διεργασίες της πρόσφατης εξέλιξης του Δέλτα του Νέστου
Αντώνιος Α. Ψιλοβίκος, Ελευθέριος Γ. Βαβλιάκης, Θ. Λαγγάλης
PDF
313-324
Παράκτια φαινόμενα στη χερσόνησο Κασσάνδρα της Χαλκιδικής
Αντώνιος Α. Ψιλοβίκος, Γεώργιος Ε. Συρίδης, Ε. Χαχαμίδου
PDF
325-339
Ιζηματολογία του πλατώ της Σαμοθράκης Β. Αιγαίο = Sedimentology of Samothraki plateau N. Aegean
Κ. Δ. Περισοράτης
PDF
341-351
Κατολισθήσεις και σταθερότητα υποθαλάσσιων κατωφερειών στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο από την επίδραση της σεισμικής δραστηριότητας = Submarine slumping and slope stability on the continental slope off Greece in relation with the seismic activity
Βασίλειος Λυκούσης, Γ. Φερεντίνος
PDF
353-367
Το ηπειρωτικό περιθώριο των στενών Κυθήρων - Αντικυθήρων, ΒΔ Κρήτης: αβαθής δομή και εξέλιξη κατά το άνω Καινοζωϊκό = The continental margin of the Kithira - Andikithira, NW Cretan straits: shallow structure and evolution during the upper Cenozoic
Γεώργιος Ν. Αναστασάκης
PDF
369-381
Προβληματικές για τον άνθρωπο ακτές Νότιου Ευβοϊκού κόλπου, περιοχή Φάρος Αυλίδας - Σκάλα Ορωπού
Σωτήριος Ν. Λεοντάρης, H. Maroukian
PDF
383-398