Τόμ. 28 (1992)


Σελίδα εξωφύλλου
Πρακτικά 6ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Μάϊος 1992 (Περιλήψεις)
6th Annual Meeting of IGCP 262. Cretaceous facies in Orogenic Belts. 22-26 May 1992. Peloponnesse - Parnassos - Athens Greece. Abstacts
5th Field Meeting, Athens, Chios - Lesbos Greece May 25-31, 1992. Abstracts

Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας με έμφαση στη Γεωλογία του Αιγαίου (6ο : 25-27 Μαΐου 1992)