Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013)


Σελίδα εξωφύλλου

Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Eταιρίας (13ο ; 5-8 Σεπτεμβρίου 2013, Χανια, Κρήτη) "Έρευνα και Εκμετάλλευση Ορυκτών Πόρων". 4ος τόμος

International Congress of the Geological Society of Greece (13th ; September 5-8, 2013 ; Chania, Crete, Greece) "Exploration and Exploitation of Mineral Resources". 4th volume