Τόμ. 26 (1990)

Οι εργασίες του τόμου αυτού ανακοινώθηκαν σε Επιστημονικές Συνεδρίες της Εταιρίας το 1990 και το 1989 και εκτυπώθηκαν το 1998 με την οικονομική συνδρομή της Οργανωτικής Επιτροπής του 7ου Συνεδρίου τη Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, στη Θεσσαλονίκη.

Πίνακας Περιεχομένων

Ομιλία του Δρ. Δημητρίου Κισκύρα κατά την αναγόρευσή του σε επίτιμο πρόεδρο της ελληνικής γεωλογικής εταιρίας, κατά την επιστημονική συνεδρία της 7.11.1990
Ανωνύμως
PDF
7-8
Τα αίτια για την υποβάθμιση, στασιμόυητα και κρίση τησ σημερινής Γεωλογίας : προοπτικές για το μέλλον.
Δημήτριος Α. Κισκύρας
PDF
9-21
Origin and metallogenetic significance of the tertiary Stratoni "granodiorite", Chalkidiki N. Greece : isotopic and chemical evidence = Προέλευση και μεταλλογενετική σημασία του τριτογενούς ηλικίας "γρανοδιορίτη" του Στρατωνίου, Χαλκιδική, Β. Ελλάδα : ισο
Σ. Η. Καλογερόπουλος, R. Frei, Μιχαήλ Μ. Νικολάου, Φ. Γερούκη
PDF
23-38
Similar anomalies in the macroseismic fields of two recent shocks in Greece and California = Όμοιες ανωμαλίες στα μακροσεισμικά πεδία δύο πρόσφατων σεισμών στην Ελλάδα και την Καλιφόρνια
Γεράσιμος Α. Παπαδόπουλος
PDF
39-46
Συγκριτική νεοτεκτονική δομή έντονης (Κορινθία) και ασθενούς (Αττική - Κυκλάδες) δραστηριότητας. = Comparative neotectonic structure of high (Korinthia - Beotia) and low rate (Attica - Cyclades) activity.
Δημήτριος Ι. Παπανικολάου, Σ. Γ. Λόζιος
PDF
47-65
Ιδιόρρυθμες εμφανίσεις νεογενών ιζημάτων στην Κεντρο-ανατολική Κρήτη και η σημασία τους στην τεκτονική και παλαιογεωγραφική εξέλιξη της περιοχής. = Peculiar occurence of neogene deposits at Central - Eastern Crete : tectonic and paleiogeographic implicati
Α.Ι. Αλεξόπουλος
PDF
67-76
Ιστορία και σημασία των Sh1, Sh2 σχιστοψαμμιτοκερατολιθικών διαπλάσεων της Ανατολικής Ελλάδας.
Αθ. Α. Τάταρης
PDF
77-106
Η λιθοστρωματογραφική - τεκτονική δομή της Οθρυός (Κεντρική Ελλάδα) = The lithostratigraphic - tectonic structure of Othris (Central Greece).
Γεώργιος Π. Μιγκίρος
PDF
107-120
Σπάνιες γαίες και χρυσός σε ιζηματογενή νικελιούχα σιδηρομεταλλεύματα λατεριτιρικής προέλευσης : το κοίτασμα Μαρμέϊκο (Βοιωτία, Στερεά Ελλάδα). = Rare earth elements and gold in laterite derived sedimentary nickeliferous iron ores : the Marmeiko deposit,
Νίκος Σ. Σκαρπέλης, Π. Περλικός, N. Gale, S. Stos-Gale
PDF
121-128
Έρευνα πάνω στο υδρολογικό ισοζύγιο λεκανών απορροής του ελληνικού χώρου :(παράδειγμα από τη λεκάνη Σκλήθρου Φλώρινας) = Recherche sur le bilan hyndrologique des bassins versants du pays hellenique : (d'apres l'exemple du bassin de Sklithro, Florina).
Γεώργιος Χ. Σούλιος, Γεώργιος Χρ Δημόπουλος, Δημοσθένης Μ. Μουντράκης, Αντώνιος Α. Ψιλοβίκος, Πέτρος Ι. Πέννας, Ελευθέριος Αρτ. Χατζηδημητριάδης, Παρασκευάς Π. Βαφειάδης
PDF
129-153
Συμβολή στη γεωλογική μελέτη του γεωθερμικού πεδίου Κόνιτσας Ηπείρου : (περιοχή εκδήλωσης θερμών ατμών Αμάραντου) = Contribution in the geological study of the geothermical field of Konitsa - Epirus - Nothern Greece : (area of the Amarantos fumaroles occu
Γεώργιος Χρ. Δημόπουλος, Νικόλαος Ζούρος, Σ. Δαφνής
PDF
155-165