Τόμ. 39, Αρ. 3 (2006)

Επιστημονική Συνεδρία της Επιτροπής Γεωμορφολογίας και Περιβάλλοντος της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας (2η : 24 Νοεμβρίου 2006 : Αθήνα)

Πίνακας Περιεχομένων

Η παρακολούθηση (monitoring) του Ευπαλινείου Ορύγματος της Σάμου. Ένα υδραυλικό έργο της αρχαιότητας με χαρακτηριστικά δυναμικού καρστικού σπηλαίου
Γ. Σεϊτανίδης, Σοφία Μαργώνη, Άρης Ψιλοβίκος
PDF
1-11
Γεωμορφολογική ανάλυση του υδρογραφικού δικτύου του Ίωνα ποταμού (Νομός Τρικάλων)
Γεώργιος Δ. Μπαθρέλλος, Χαρίκλεια Δ. Σκυλοδήμου, Γιώργος. Λειβαδίτης, Ε. Βερυκίου-Παπασπυριδάκου
PDF
12-23
Γεωμορφολογική, περιβαλλοντική και τεχνική προσέγγιση των εγγειοβελτιωτικών έργων: πεδίο εφαρμογής ο άνω ρους του Πηνειού ποταμού.
Γεώργιος Δ. Μπαθρέλλος, Χαρίκλεια Δ. Σκυλοδήμου, Γιώργος. Λειβαδίτης
PDF
24-36
Παλαιογραφική εξέλιξη των υδρογραφικών δικτύων των ποταμών Όλβιου (Φενεού), Δερβένιου, Σκοπαίικου, και Φόνισσας (βόρεια Πελοπόννησος) κατά το Τεταρτογενές.
Κ. Γάκη-Παπαναστασίου, Ευθύμιος Καρυμπάλης, Χ. Μαρουκίαν
PDF
37-48
Ποσοτική ανάλυση των υδρογραφικών και μορφοτεκτονικών στοιχείων της λεκάνης απορροής του Ίναχου ποταμού της Φθιώτιδας, παραποτάμου του Σπερχειού ποταμου.
Θ. Παράσχου, Κ. Βουβαλίδης
PDF
49-61
Morphotectonic characteristics of the Almyri region, Western Saronic Gulf, Greece.
Αλίκη Αλεξούλη-Λειβαδίτη, Th. Rondoyanni, Γιώργος Λειβαδίτης
PDF
62-71
Η γεωμορφολογία της νήσου Σκύρου και η επίδραση της στις χρήσεις γης.
Σ. Πεχλιβανίδου, Κ. Βουβαλίδης
PDF
72-85
Η πλημμύρα στο Μελισσουργό Θεσσαλονίκης, Οκτώβριος 2006: μια φυσικογεωγραφική προσέγγιση.
Κ. Βουβαλίδης, Κ. Αλμπανάκης, Π. Μούρτζιος, Μ. Νικολαϊδου, Σ. Παπαδοπούλου, Κ. Σταυριανού
PDF
86-95
Γεωμορφολογικοί κίνδυνοι και καταστροφές.
Γεώργιος Δ. Μπαθρέλλος, Χαρίκλεια Δ. Σκυλοδήμου
PDF
96-103
Υδρογεωμορφολογικές διεργασίες στο χείμμαρο "Γεραμπίνη" Ζαγοράς Πηλίου.
Μ Σαπουντζής, Θ. Παπαθανασίου, Α. Μερτζάνης, Γ. Ευθυμίου, Ι. Αγγγελακόπουλος, Δ. Μυρωνίδης
PDF
104-118
Two and three dimension visualization of spatial fuzzy areas: an example of erosion risk maps.
Θ. Γκουρνέλλος, Α. Βασιλόπουλος, Ν. Ευελπίδου
PDF
119-128
Παγετώδη χαρακτηριστικά γνωρίσματα και η τάση εξέλιξης της γραμμής διαρκούς χιόνος κατά τη διάρκεια της τελευταίας παγετώδους περιόδου στους ορεινούς όγκους Λάκμωνα (Περιστέρι) και Αθαμάνων (Τζουμέρκα) στη βόρεια οροσειρά της Πίνδου ΒΔ Ελλάδα.
Λ. Σταματόπουλος, G. Palmentola
PDF
129-134
Μορφολογικές μεταβολές στην παραλιακή ζώνη Γούβες - Γούρνες (Ν. Ηρακλέιου, Β. Κρήτη) λόγω μεταβολής του ιζηματολογικού της ισοζυγίου οφειλόμενη στην ανθρώπινη παρέμβαση.
Ν. Μπουζιωτοπούλου, Γεώργιος Γκιώνης, Σ. Πούλος
PDF
135-145
A morphological study of a reef with beachrock characteristics in association with the recent evolution of the Ammoudara beach zone (Heraklion, Crete).
Γ. Αλεξανδράκης, Σ. Πούλος, Γεώργιος Γκιώνης, Γιώργος Λειβαδίτης
PDF
146-155
Seabed Morphological Changes Related to the Expansion Works of the Alexandroupolis Harbour (NE Aegean Sea).
Α. Καρδιτσά, Σ. Πούλος, Χ. Μαρουκίαν, Γεώργιος Γκιώνης
PDF
156-161
Διερεύνηση της διαχρονικής εξέλιξης μιας ακτογραμμής - προβλέψεις μελλοντικών εφαρμογών: εφαρμογή στην περιοχή του Μαλιακού κόλπου.
Γιώργος Σιγαλός, Αλίκη Αλεξούλη-Λειβαδίτη
PDF
162-173
Ανάλυση της μεταβολής μιας ακτογραμμής συναρτήσει της αλλαγής της μέσης στάθμης της θάλασσας και εκτίμηση των επιπτώσεων στην περιοχή του Μαλιακού κόλπου.
Γιώργος Σιγαλός, Αλίκη Αλεξούλη-Λειβαδίτη
PDF
174-182
Η δυναμική εξέλιξη των ποτάμιων συστημάτων του Πηνειού και του Τιταρήσιου σε σχέση με τη μορφοτεκτονική εξέλιξη της λεκάνης της ανατολικής Θεσσαλίας.
Κ. Βουβαλίδης, Κοσμάς Παυλόπουλος, Γεώργιος Ε. Συρίδης, Χ. Μούμου
PDF
183-191