Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004)

Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας (10ο : 15-17 Απριλίου 2004 : Θεσσαλονίκη)

Πίνακας Περιεχομένων

Οι μυλόπετρες των Πετρωτών Μαρωνείας Θράκης
Γ. Κοσιάρης, Κ. Μιχαήλ
PDF
1111-1119
Μελέτη τεχνολογίας εφυαλωμένης κεραμικής σε αντικείμενα από ανασκαφή της Θεσσαλονίκης
Α. Σοφιανοπούλου, Β. Λαμπρόπουλος, Νίκος Καντηράνης
PDF
1120-1128
New techniques for sampling and consolidation of sediments : application to burnt soils from an archaeological site in Austria
Ελένη Β. Αηδονά, R. Scholger, H. Mauritsch
PDF
1129-1137
Information concerning buildings construction techniques of geto - dacs in the 1st millennium B. C.
V. Cetean
PDF
1138-1145
The argon field in Arcadia, the Sinkhole of Nestani village, God Poseidon and the submarine dini springs in the Argolic Gulf ( Peloponnisos, Greece). A geomythological approach of the Poseidon's birth.
Ηλίας Δ. Μαριολάκος, Δ. Μαριολάκος
PDF
1146-1153
Geomorphological and archaeological study of the Broader area of the Mycenaean Dam of Megalo Rema and ancient tiryns, Southeastern Argive plain, Peloponnesus
Χ. Μαρουκίαν, Κ. Γάκη-Παπαναστασίου, Χ. Πιτερός
PDF
1154-1163
Mineralogigal and stable isotopic study of ancient white marble quarries in Larisa, Thessaly, Greece
Β. Μέλφος
PDF
1164-1172
Lead isotope characterization of copper ingots from Sardinia ( Italy ) : inferences on their origins
L. Pinarelli
PDF
1173-1180
Μελέτη της δυνατότητας αξιοποίησης του γεωθερμικού πεδίου Θερμών Νιγρίτας ( Ν. Σερρών )
Μ. Μπιρμπίλη, Κ. Χρηστάνης, Νίκος Ι. Λαμπράκης, Κ Καρύτσας
PDF
1182-1191
Μέθοδοι επαναπροσανατολισμού πυρήνων γεωτρήσεων : εφαρμογή σε πυρήνες ιζημάτων από την Β. Ελλάδα
Ελένη Β. Αηδονά, Δ. Κοντοπούλου, R. Scholger
PDF
1194-1203
Γεωφυσική διασκόπηση στο οροπέδιο του Ομαλού, Ν. Χανίων
Αντώνης Βαφείδης, Εμμανουήλ Μανουτσόγλου, H. Hamdam, Ν. Ανδρονικίδης, Μ. Κουκαδάκη, Γ. Κρητικάκης, Ν. Α. Οικονόμου, Ν. Σπανουδάκης
PDF
1204-1213
Συμβολή της ηλεκτρικής τομογραφίας και της σεισμικής διάθλασης στην επιλογή θέσης για την δημιουργία λιμνοδεξαμενής στην Κουντουρά, Δ. Πελεκάνου, Ν. Χανίων
Αντώνης Βαφείδης, H. Hamdam, Ν. Ανδρονικίδης, Α. Δασύρας, Γ. Κρητικάκης, Μ. Κουκαδάκη, Ν. Κουμάκης, Σ. Λαμπαθάκης, Εμμανουήλ Μανουτσόγλου, Ν. Α. Οικονόμου, Κ. Μ. Παπακωνσταντίνου, Ν. Σπανουδάκης
PDF
1214-1223
Ηλεκτρομαγνητική μέθοδος παροδικών πεδίων στην έρευνα του γεωθερμικού πεδίου Αριστινού Αλεξ/λης
Π. Κάρμης, Γεώργιος Ν. Βαργεμέζης, Η. Παπαδόπουλος, Π. Τσούρλος
PDF
1224-1233
Ανάλυση των επιφανειακών κυμάτων Rayleigh και εφαρμογή σε χώρο απόθεσης απορριμμάτων στη Β. Ιταλία και στη βιομηχανική περιοχή Porto Petroli, Genoa
Σ. Γ. Κρητικάκης, Αντώνης Βαφείδης, J. C. Gourry
PDF
1234-1243
Η χρήση της τριδιάστατης σάρωσης ως μεθοδολογία στην αποτύπωση σπηλαίων. Εφαρμογή στο σπήλαιο Αγ. Γεωργίου Κιλκίς
Β. Παγούνης, Σ. Καλυκάκης, Π. Μπιζά, Χ. Παπαδόπουλος
PDF
1244-1251
Εντοπισμός μαγνητικών επαφών και εκτίμηση βάθους ταφής των μαγνητικών πηγών από τα αερομαγνητικά δεδομένα στην Μακεδονία και Θράκη
Α. Δ Σταμπολίδης, Γρηγόρης Ν. Τσόκας
PDF
1252-1261
2 - D Geoelectrical survey for the preliminary route of the natural gas pipeline installation at Alistrati Caves, N. Greece
Α Ατζέμογλου, Π. Τσούρλος, Κωνσταντίνος Βασιλείου Βασιλειάδης
PDF
1262-1268
A wavelet representation of HVSR technique
Γ. Χλούπης, Φ. Βαλλιανάτος, J. Stonham
PDF
1269-1278
Application of clean algorithm in incomplete microtremors recordings
Γ. Χλούπης, Μ. ΜωΪσίδη, Φ. Βαλλιανάτος, Ι. Π. Μακρής, J. Stonham, Δ. Τριάντιου
PDF
1279-1288
Inversion of electrical resistivity tomography data deriving from 3 D structures
Π. Τσούρλος
PDF
1289-1297
Monofractal and multifractal analysis in short - term time dynamics of ulf geomagnetic field measured in Crete, Greece
Φ. Βαλλιανάτος, Ι. Π. Μακρής, Β. Σάλτας, L. Telesca, V. Lapenna
PDF
1298-1307
Anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) in volcanic formations : theory and preliminary results from recent volcanics of broader aegean
Ι Ζανανίρι, Δ. Κοντοπούλου
PDF
1308-1315
Magnetic fabrics of the tertiary Vrontou plutonic complex, Northern Greece
Ι Ζανανίρι, Σαράντης Δημητριάδης, Δ. Κοντοπούλου, Αδαμάντιος Α. Κίλιας
PDF
1316-1325
Seisimpact - thes : σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή ενός πληροφοριακού συστήματος για την εκτίμηση της τρωτότητας από σεισμικό κίνδυνο για το δομημένο περιβάλλον της περιφέρειας Θεσσαλονίκης
Σ. Κουτουπές, Γ. Α. Καραντώνης, Α. Σωτηριάδης, Αναστασία Α. Κυρατζή, Α. Βαλαδάκη-Πλέσσα, Α. Σαββαϊδης, Νικόλαος Π. Θεοδουλίδης, Η. Τζιαβός, Π. ΣαββαΪδης, Ι. Δούκας
PDF
1328-1337
Αξιολόγηση του δείκτη βλάστησης TVI με τη συνδρομή της θεωρίας πιθανοτήτων
Γεώργιος Αιμ. Σκιάνης, Δημήτριος Α. Βαϊόπουλος, Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος
PDF
1338-1346
A freeware package for the analysis and interpretation of common - offset ground probing radar data, based on general purpose computing engines
Α. Τζανής, Γ. Καφέτσης
PDF
1347-1354
Πρόγνωση σεισμικών δονήσεων στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας με βάση τις μεταβολές της περιεκτικότητας του ραδονίου στα υπόγεια νερά
Παναγιώτης Μητρόπουλος, K. Notsu, Ν. Δ. Δελημπάσης, Ν. Κακαβάς, Π. Βουδούρης
PDF
1356-1361
Long temporal variation of seismic parameters for seismic patterns identification in Greece
Ι. Γ. Μπασκουτάς, Γ. Πανοπούλου, Γεράσιμος Α. Παπαδόπουλος
PDF
1362-1370
Mapping of coda attenuation at the extend of the national seismological network of Greece
Ι. Γ. Μπασκουτάς, M. Herraiz, A. C. Perez, Ι. Σ. Καλογεράς, Γ. Πανοπούλου, Μ. Σαχπαζή, Γεράσιμος Α. Παπαδόπουλος
PDF
1371-1378
The Psachna ( Evia Island ) earthquake swarm of june 2003
Κ Μπενετάτος, Αναστασία Α. Κυρατζή, Κ. Κεμεντζετζίδου, Ζ. Ρουμελιώτη, Γιώργος Φ. Καρακαϊσης, Ε. Μ. Σκορδύλης, Ι. Λατουσάκης, Γ. Δρακάτος
PDF
1379-1388
Historical earthquakes in the region of Lefkada Island, Ionian Sea - Estimation of magnitudes from epicentral intensites
A. Fokaefs, Γεράσιμος Α. Παπαδόπουλος
PDF
1389-1395
Application of 3 - D velocity models and ray tracing in double difference earthquake location algorithms : application to the Mygdonia basin (Northern Greece)
Ο. Χ. Γαλάνης, Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος, Παναγιώτης Μ. Χατζηδημητρίου, Ε. Μ. Σκορδύλης
PDF
1396-1405
A tool for collecting, querying and mining macroseismic data
Ι. Σ. Καλογεράς, Γ. Μαρκέτος, Υ. Θεοδωρίδης
PDF
1406-1411
Seisimpact - thes : a scenario earthquake affecting the built environment of the prefecture of Thessaloniki
Αναστασία Α. Κυρατζή, Ζ. Ρουμελιώτη, Θ. Μπενετάτος, Νικόλαος Π. Θεοδουλίδης, Α. Σαββαϊδης, Α. Α. Πάνου, Ι. Ν. Τζιαβός, Π. ΣαββαΪδης, Θ. Χατζηγώγος, Σ. Κουτουπές, Γ. Α. Καραντώνης
PDF
1412-1421
Ppoperties of foreshocks and aftershocs in the area of Greece
Μ. Κ. Κουρουζίδης, Γιώργος Φ. Καρακαϊσης, Βασίλειος Κ. Παπαζάχος, Κ. Χ. Μακρόπουλος
PDF
1422-1431
The critical earthquake model : observations in critical areas of the broader Aegean area
Μ. Κ. Κουρουζίδης, Γιώργος Φ. Καρακαϊσης, Βασίλειος Κ. Παπαζάχος, Κ. Χ. Μακρόπουλος
PDF
1432-1440
Estimation of seismic response of historical and monumental sites using microtremors : a case study in the ancient Artera, Chania, (Greece)
Μ. ΜωΪσίδη, Φ. Βαλλιανάτος, Ζ. Μακρής, Π. Σουπιός, Μ. Νικολιντάγκα
PDF
1441-1450
Seismicity criteria for the real - time identification of foreshoks in the Corinth Gulf
Κ. Ορφανογιαννάκη, Γεράσιμος Α. Παπαδόπουλος
PDF
1451-1456
A source parameters study of the aftershock sequence of the Kozani - Grevena 1995 earthquake based on acceleration records
Α. Α. Πάνου, Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος, Κυριάκος Παπαϊωάννου, Παναγιώτης Μ. Χατζηδημητρίου
PDF
1457-1466
Ambient noise horizontal - to - vertical spectral ratio for assessing site effects in urban enviroments : the case of Thessaloniki city (Northern Greece)
Α. Α. Πάνου, Νικόλαος Π. Θεοδουλίδης, Παναγιώτης Μ. Χατζηδημητρίου, Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος, Κ. Χ. Στυλιανίδης
PDF
1467-1476
The earthquake of 426 bc in N. Evoikos Gulf revisited : amalgamation of two different strong earthquake events?
Ι. ΠαπαΪωάννου, Γεράσιμος Α. Παπαδόπουλος, Σπυρίδων Β. Παυλίδης
PDF
1477-1481
Global relations between seismic fault parameters and moment magnitude of earthquakes
Βασίλειος Κ. Παπαζάχος, Ε. Μ. Σκορδύλης, Δημήτρης Γ. Παναγιωτόπουλος, Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος, Γιώργος Φ. Καρακαϊσης
PDF
1482-1489
Decelerating preshock seismic deformation in fault regions during critical periods
Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος, Ε. Μ. Σκορδύλης, Γιώργος Φ. Καρακαϊσης, Βασίλειος Κ. Παπαζάχος
PDF
1490-1498
Installation and preliminary results from a small aperture seismic array in Tripoli, Greece
Μ. Πιρλή, Ν. Βούλγαρης, Ι. Αλεξόπουλος, Κ. Χ. Μακρόπουλος
PDF
1499-1508
Data base development and evaluation of earthquake damage reports under the seisimpact - thes system
Π. ΣαββαΪδης, Ι. Δούκας, Θ. Χατζηγώγος, Ι. Ν. Τζιαβός, Αναστασία Α. Κυρατζή, Ζ. Ρουμελιώτη, Α. Σαββαϊδης, Νικόλαος Π. Θεοδουλίδης, Γ. Δρακάτος, Σ. Κουτουπές, Γ. Α. Καραντώνης, Α. Σωτηριάδης
PDF
1509-1518
Using GIS and earthquake scenarios for the assessment of emergency responce in case of a strong earthquake. An application in the Urban Area of Thessaloniki, Greece
Μ. Στράτου, Α. Σαββαϊδης, Μαρία Παπαδοπούλου, Δημήτρης Γ. Παναγιωτόπουλος
PDF
1519-1528
Determination of fault plane solutions using waveform ampilitudes and radiation pattern
Δ.Α. Βαμβακάρης, Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος, Ε. Καραγιάννη, Ε. Μ. Σκορδύλης, Παναγιώτης Μ. Χατζηδημητρίου
PDF
1529-1538