Τόμ. 36, Αρ. 1 (2004)

Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας (10ο : 15-17 Απριλίου 2004 : Θεσσαλονίκη)

Πίνακας Περιεχομένων

New evidences of the Low - P/High - T Pre - Alpine metamorphism and medium - P Alpine overprint of the pelagonian zone documented in metapelites and orthogneisses from the voras Massif, Macedonia, northern Greece
Ε. Μπόσκος, A. Krohe
PDF
558-567
Επίδραση της γεωλογικής και τεκτονικής δομής στην παραγωγή λατομικών προϊόντων (ασβεστιτικών μαρμάρων) στα Ταλαία όρη (βόρεια - κεντρική Κρήτη)
Δ. Γαλανάκης, Μ. Βιδάκης
PDF
2-9
Πετρογραφική και γεωχημική μελέτη ανθρακικών πετρωμάτων της περιοχής Βαφειοχωρίου Κιλκίς
Σ. Ηλιάδου, Ανανίας Ε. Τσιραμπίδης, Αναστασία Κασώλη-Φουρναράκη, Κλεόπας Κ. Μιχαηλίδης
PDF
10-18
Αξιολόγηση πηλολιθικών σχηματισμών και καταλληλότητα αυτών για την κατασκευή κεραμικών προϊόντων
Α Καστρινάκη, Ανανίας Ε. Τσιραμπίδης, Κλεόπας Κ. Μιχαηλίδης, Γ. Τρώντσιος
PDF
19-27
Αξιολόγηση βιογενών αβσεστολίθων από την περιοχή Χαιρεθιανά της Δυτικής Κρήτης για την παραγωγή υδραυλικής ασβέστου
Θ. Μαρκόπουλος, Γ. Τριανταφύλλου, Εμμανουήλ Μανουτσόγλου
PDF
28-33
Ανθρακικοί σχηματισμοί της ευρύτερης περιοχής της Κοζάνης και δυνατότητα αξιοποίησηςτους στην υαλουργία,στην απομάκρυνση όξινων αερίων και στη μεταλλουργία
Κ Νταγκουνάκη, Αναστασία Κασώλη-Φουρναράκη, Ανανίας Ε. Τσιραμπίδης, Κ. Α. Σικαλίδης
PDF
34-42
Χρησιμοποίηση ορυκτών πρώτων υλών και μιγμάτων τους ως εδαφοβελτιωτικών
Κ. Α. Σικαλίδης, Ν. Καραγιαννίδης
PDF
43-52
Η χρήση επεξεργασμένων ή συνθετικών ορυκτών στην παρασκευή τροφίμων, φαρμάκων, καλλυντικών και άλλων προϊόντων
Ανανίας Ε. Τσιραμπίδης
PDF
53-62
Η σημασία της λιθοστρωματογραφικής θέσης και της τεκτονικής παραμόρφωσης στον εντοπισμό και την αξιοποίηση των δολομιτικών μαρμάρων του όρους Φαλακρού
Ι. Χατζηπαναγής, Δ. Βουγιούκας
PDF
63-71
Influence of organic matter and iron oxides on the colour properties of a micritic limestone from Kefalonia
Γ. Χρηστίδης, Ν. Σακελλαρίου, Ε. Ρεπούσκου, Θ. Μακρόπουλος
PDF
72-79
The uptake ability of the clinoptilolitic tuffs of Samos island, Greece
Νίκος Καντηράνης, Μ. Γ. Σταματάκης, Ανέστης Α. Φιλιππίδης, Clare Squires
PDF
89-96
Mineralogical study and properties of Magnesia refractories derived from Evian Magnesite
Π. Λαμπροπούλου, Κ. Καταγάς
PDF
97-102
Quaternary basalts from Romania-characteristics and non-conventional uses
S. Marica
PDF
103-107
Clayey raw materials from Dobrogea, Southern Romania, using in traditional ceramics
S. Marica, N. Ciornei, V. Cetean
PDF
108-112
Suitability of the Kozani's area (NW Macedonia, Greece) carbonate rocks for the cement industry and as aggregates in constructions
Κ Νταγκουνάκη, Κ. Α. Σικαλίδης, Αναστασία Κασώλη-Φουρναράκη, Ανανίας Ε. Τσιραμπίδης
PDF
80-88
Natural radioactivity of granites used as building materials in Greece
Σ. Παυλίδου, Αντώνιος Α. Κορωναίος, Κ. Παπαστεφάνου, Γεώργιος Χριστοφίδης, Σ. Στούλος, Μιχάλης Κ. Βαβελίδης
PDF
113-120
Crystal structure and rietveld refinement of Zeolite a synthesized from five-grained perlite waste materials
Β. Ψυχάρης, Β. Περδικάτσης, Γ. Χρηστίδης
PDF
121-129
Physical and chemical properties of some greek kaolins of different environments of origin
Παναγιώτα Σ. Τσώλη-Κατάγα, Δ. Π. Παπουλής
PDF
130-138
Ο ρόλος των ποταμών Λούρου και Αράχθου στην ανάπτυξη των ιζημάτων της πεδιάδας της ’ρτας με τη συμβολή γεωχημικών παραμέτρων
Δ. Βρυνιώτης, Κ. Παπαδοπούλου
PDF
150-157
Βαθμός συσσώρευσης βαρέων μετάλλων σε συγκρίματα σιδήρου - μαγγανίου εδαφών με ατελή στράγγιση
Δ. Γασπαράτος, Κ. Χαϊντούτη, Δ. Ταρενίδης, Α. Τσαγκαλίδης
PDF
158-163
Γεωχημική και ορυκτολογική ανάλυση των ιζημάτων του κόλπου της Ελευσίνας - Μελέτη της ανθρωπογενούς επίδρασης
Γ. Κανελλοπούλου, Β. Περδικάτσης, Α. Φώσκολος
PDF
164-173
Κατανομή των Fe, AI, Cu, Co, Cr, Ni, Zn σε εδάφη ALFISOLS του Νομού Κιλκίς που σχηματίσθηκαν σε γάββρο
Π. Τσαουσίδου, Α. Τσαγκαλίδης, Ε. Γ Γκάρτζος, Κ. Χαϊντούτη, Δ. Γασπαράτος, Δ. Ταρενίδης
PDF
174-181
Removal of Lead (Pb2+) and Zinc (Zn2+) from Aqueous solutions by adsorption on vermiculite from Askos area in Macedonia (Northern Greece)
Α. Μπουρλίβα, Κλεόπας Κ. Μιχαηλίδης, Κ. Α. Σικαλίδης, Γ. Τρώντσιος
PDF
182-191
Hydrogeochemical condition of the Pikrolimni lake (Kilkis Greece)
Ελ. Ντότσικα, Υ. Μανιάτης, Ε. Τσαβιντόπουλος, Δ. Πουτούκης, Κ. Αλμπανάκης
PDF
192-195
Comparative stable isotopes study of the magnesite deposits of Greece
Ε. Γ. Γκάρτζος
PDF
196-203
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία έργων οδοποιίας,σε τμήματα του οδικού άξονα Θερμοπυλών - Ναυπάκτου
Α. Μερτζάνης, Α. Παπαδόπουλος
PDF
206-215
Διαχρονική εξέλιξη της κατάστασης περιβάλλοντος (γεωλογία - γεωμορφές) και των χρήσεων γης, σε αργούντα λατομεία του Πεντελικού Όρους (Αττική)
Α. Μερτζάνης, Α. Σκοτίδα, Γ. Ευθυμίου, Γ. Ζακυνθινός
PDF
216-225
Μελέτη της προσρόφησης καισίου και στροντίου σε τροποποιημένο κλινοπτιλόλιθο με ακτινοβολία ηλεκτρονίων και ακτινοβολία γάμμα
Δ. Μωραίτης, Γ. Χρηστίδης, Y. Keheyan, L. Akhalbedashvilli, N. Kekelidze, R. Gerokyan, H. Yeritsyan, H. Sargsyan
PDF
226-235
Συμπεριφορά υγρών αποβλήτων ελαιουργείων σε πετρώματα διαφόρου λιθολογίας
Β. Περδικάτσης, Εμμανουήλ Μανουτσόγλου, Ν. Σπάρταλη, Δ. Μωραίτης, Δ. Πεντάρη
PDF
236-245
Η συμβολή της ασβέστου στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων
Γ. Τριανταφύλλου, Εμμανουήλ Μανουτσόγλου
PDF
246-253
Organic pollutants in the industrial area east of Kavala, Northen Greece
Α. Γρηγοριάδου, Ανδρέας Γεωργακόπουλος, J. Schwarzbauer, Αναστασία Κασώλη-Φουρναράκη, Ανέστης Α. Φιλιππίδης, Γ. Παπαστεργίου
PDF
254-262
Heavy metals and toxic trace elements contents in soils of selected areas of the Kavala Prefecture, Northern Greece
Γ. Παπαστεργίου, Ανδρέας Γεωργακόπουλος, J. L. Fernadez-Turiel, D. Gimeno, Ανέστης Α. Φιλιππίδης, Αναστασία Κασώλη-Φουρναράκη, Α. Γρηγοριάδου
PDF
263-272
Ανάπτυξη μεθόδου υπολογισμού της επίδρασης των ενδιάμεσων άγονων στρωμάτων στην ποιότητα του λιγνίτη που εξορύσσεται από πολυστρωματικά κοιτάσματα
Μιχαήλ Γαλετάκης, Κασσιανή Παπανικολάου
PDF
274-282
Παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια στον 21ο αιώνα
Τερ. Φωκιάνου-Μαλαβέτα
PDF
283-291
Μελέτη σκληρών σχηματισμών ορυχείου νοτίου πεδίου λιγνιτικού κέντρου Δυτικής Μακεδονίας για την περιοχή ανάπτυξης 2003 - 2009
Κ. Χαλάστρα, Ν. Κολοβός, Ο. Μανολιάδης
PDF
292-299
Περιβαλλοντική γεωχημική και ορυκτολογική μελέτη του λιγνιτικού κοιτάσματος πελλάνας (Ν. Λακωνίας)
Α. Χατζηαποστόλου, Σ. Καλαϊτζίδης, Σ. Παπαζησίμου, Κ. Χρηστάνης, Δ. Βάγιας
PDF
300-309
Quaternary deformation of the Mavropigi lignite field (Western Margin of Ptolemais - Kozani Graben, NW Macedonia, Greece)
Α. Διαμαντόπουλος, Δ. Δημητρακόπουλος, Ι. Φουντούλης
PDF
310-319
Mineralogy and organic matter content of bottom ash samples from Agios Dimitrios power plant, Greece
Νίκος Καντηράνης, Ανδρέας Γεωργακόπουλος, Ανέστης Α. Φιλιππίδης, Α. Δρακούλης
PDF
320-326
Prinos basin - a model for oil exploration
Π. Πρόεδρος, Κ. Μ. Παπακωνσταντίνου
PDF
327-333
Early stages of lignite formation in Ptolemais basin : a coal - petrographic approach
Γ. Σιαβάλας, Ε. Τσομπανίδου, Σ. Καλαϊτζίδης, Α. Μπουζινός, Κ. Κριστάνης
PDF
334-341
Molecular indicators for taxodium dubium as coal progenitor of "chukurovo" lignite, Bulgaria
M. Stefanova
PDF
342-347
Αξιοποίηση κοιτασμάτων χρυσού. Έντυπος τύπος και τοπική κοινωνία, περιβαλλοντικές ανησυχίες και προβληματισμοί. Η περίπτωση της Θράκης
Κ. Π. Κιτσόπουλος, Ε. Παυλίδου
PDF
350-359
Η εξορυκτική - μεταλλευτική - μεταλλουργική βιομηχανία στην Ελλάδα μέσα από τον έντυπο τύπο
Κ. Π. Κιτσόπουλος, Χ. Γιαννούλης, Ε. Χαϊδευτού
PDF
360-368
Υδροθερμικές εξαλλοιώσεις και μεταλλοφορίες των επιθερμικών συστημάτων της περιοχής Πετρωτών (Δ. Θράκη, Ελλάς)
Κ. Μιχαήλ, Μαρίνα Δημητρούλα
PDF
369-376
Ορυκτολογική μελέτη μεταλλοφορίας βισμουθίου - χρυσού - αντιμονίου στην περιοχή Καμαρίζας Λαυρίου
Χ. Σολωμός, Π. Βουδούρης, Αθανάσιος Κατερινόπουλος
PDF
387-396
Η θειούχος μεταλλοφορία στις περιοχές Επταδένδρου και Ράχης της Ανατολικής Ροδόπης
Α. Χατζηκύρκου, Κλεόπας Κ. Μιχαηλίδης
PDF
397-405
Mineral assemblages and genecis of the Cu - Au epithermal deposits in the southern part of the Panaguyrishte Ore District, Bulgaria
K. Bogdanov, D. Tsonev, K. Popov
PDF
406-415
Epithermal systems and gold mineralization in Western Thrace (North Greece)
C. Michael
PDF
416-423
The Balkan Mountains Paleozoic gold deposits
V. Mladenova, T. Kerestedjian, D. Dimitrova
PDF
424-433
Ορυκτολογική μελέτη των μαγνησιούχων skarns με κλινοχουμίτη στη θέση Ομέρλι ’γκιστρου Ν. Σερρών
Ελευθερία Γ. Δήμου, Κ.. Κούκουζας
PDF
436 -445
Υπολογισμός του ποσοστού του άμορφου υλικού με τη χρήση περιθλασιογραμμάτων ακτίνων - x
Νίκος Καντηράνης, Α. Στεργίου, Ανέστης Α. Φιλιππίδης, Α. Δρακούλης
PDF
446-453
Πρόδρομη μελέτη εξαλλοιώσεων τριτογενών ηφαιστειοκλαστικών πετρωμάτων στην περιοχή Ασπρούλα, Νέα Σάντα, Ν. Ροδόπης
Ι. Μαράντος, Γ. Κοσιάρης, Σ. Καραντάση, Β. Περδικάτσης, Γ. Χρηστίδης
PDF
454-463
Ποσοτικός προσδιορισμός ορυκτών σε λιγνίτη με περιθλασιμετρία ακτίνων X και χρήση ανιχνευτή σταθερής θέσης (XRD - PSD)
Σ. Παπαζησίμου, Σ. Καλαϊτζίδης
PDF
464-473
New find of zunyite in advanced argillic alteration of Rhyolites, Kos Island, South Aegean Volcanic Arc, Greece
Δ. Π. Παπουλής, Παναγιώτα Σ. Τσώλη - Καταγά, Κ. Καταγάς
PDF
474-480
Πετρογραφία - γεωχημεία και η μεταλλογένεση των ηφαιστίτων της τάφρου των Πετρωτών/Μαρώνεια, Δ. Θράκη
Κυριάκος Αρίκας, Π. Βουδούρης, R. M. Kloos, Ch. Tesch
PDF
482-491
Μολυβδούχοι ''Αλουνίτες'' σε ζώνες εξαλλοίωσης επιθερμκών και πορφυριτικών μεταλλοφοριών στη Δ. Θράκη
Π. Βουδούρης, Κυριάκος Αρίκας, Αθανάσιος Κατερινόπουλος
PDF
492-501
Γεωχημικά χαρακτηριστικά των μιγματιτιωμένων μεταϊζημάτων Πηγής και Καραθοδώρου, σύμπλεγμα Γευγέλης, Μακεδονία, Ελλάδα
Σ. Ζαχαριάδου, Τ. Σολδάτος, Σαράντης Δημητριάδης
PDF
502-510
Ορυκτολογική σύσταση και φυσικά χαρακτηριστικά πηλολιθικών σχηματισμών Νομών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής
Α Καστρινάκη, Ανανίας Ε. Τσιραμπίδης, Κλεόπας Κ. Μιχαηλίδης, Γ. Τρώντσιος
PDF
511-517
Ανάπτυξη γρανατιτικού Skarn σε αμφιβολίτες στην περιοχή Θεραπείου, του Νομού Εβρού
Αθανάσιος Κατερινόπουλος, Π. Βουδούρης, Χ. Καννελόπουλος
PDF
518-525
Μελέτη ρευστών εγκλεισμάτων σε αλπινότυπους χαλαζίες από διακλάσεις του Πεντελικού Όρους
Σ. Π. Κίλιας, Π. Βουδούρης, Αθανάσιος Κατερινόπουλος, Σ. Καβούρη
PDF
526-533
Provenance of Pindos flysch deposits in Metsovo and Fourna areas using scanning electron microscopy and microanalysis
Γ. Ανανιάδης, Ι. Βακάλας, Αβραάμ Μ.. Ζεληλίδης, Β. Τσικούρας
PDF
534-541
Pre - Alpine migmatitic rocks and acid to intermediate orthogneisses in Pentelikon Mountain (Ne Attika, Greece)
Ι. Μπαζιώτης, Ε. Μπρόσκος, Β. Περδικάτσης
PDF
542-551
Garnets of Mica-Schists from CRNI VRH and Resavski Humovi (Serbia)
S. Eric, D. Milovanovic, D. Babic
PDF
552-557
Evolution and origin of the Maronia Pluton, Thrace, Greece
Λ. Παπαδοπούλου, Γεώργιος Χριστοφίδης, Αντώνιος Α. Κορωναίος, M. Brocker, Τ. Σολδάτος, Γεώργιος Ελευθεριάδης
PDF
568-577
Chevron-Type halite and nodular anhydrite in the Triassic Subsurface Evaporites of the Ionian Zone (Western Greece)
Φωτεινή Πομώνη-Παπαϊωάννου, Βασίλης Καρακίτσιος, Ε. Καμπέρης, Φ. Μαρνέλλης
PDF
578-586
Comparative geochemical study of the Triassic Trachyandesites of Glykomilia and alcali basalts from the Koziakas ophiolite Melange (W. Thessaly) : implications for their origin
Π. Πομώνης, Β. Τσικούρας, Κ. Χατζηπαναγιώτου
PDF
587-596
Origin and evolution of the ophiolitic complex of Zoral Jika (Central Serbia)
K. Resimic-Saric, Αντώνιος Α. Κορωναίος, V. Cvetkovic, Κ. Balogh
PDF
597-606
Provenance of Pindos foreland flysch deposits using scanning electron microscopy and microanalysis
Ι. Βακάλας, Γ. Ανανιάδης, Αβραάμ Μ.. Ζεληλίδης, Νικόλαος Κοντόπουλος, Β. Τσικούρας
PDF
607-614
Mineralogy and petrology of the Brnjika Granitoids (Eastern Serbia)
N. Vaskovic, Αντώνιος Α. Κορωναίος, Γεώργιος Χριστοφίδης, D. Sreckovic-Batocanic, D. Milovanovic
PDF
615-624
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα μεταλλεία Κίρκης: περιοχή Αλεξανδρούπολης.
Κυριάκος Αρίκας, V. Watzl, D. Goetz
PDF
140-149
Μελέτη των εξαλλοιώσεων των υπερβασικών πετρωμάτων που φιλοξενούν κοιτάσματα μαγνησίτη στη β. Εύβοια.
Κ. Σερέλης, Ε. Γκάρτζος, Π. Τσαουσίδου
PDF
377-386