Τόμ. 23, Αρ. 3 (1989)

Γεωλογικό Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας (4ο : 25-27 Μαΐου 1988 : Αθήνα)
Congress of the Geological Society of Greece (4th : May 25-27, 1988 : Athens)

Πίνακας Περιεχομένων

"Εισαγωγικά"
Ανωνύμως
PDF
0
Υδρογεωλογικά καρστικά και προσχωματικά συστήματα και σύνδεση των διαφόρων λεκανών της ευρύτερης περιοχής Βόλου - Κάρλας - Βελεστίνου - Περιβλέπτου = Karstic and alluvial aquifers and the connection of the bassins of the Volos - Karla - Velestino - Perivl
Βασ. Παρασχούδης, Παύλος Γ. Μαρίνος, Δ. Βαϊνάλης
PDF
11-19
Υδρογεωλογική έρευνα λεκάνης Βοιωτικού Κφισσού = Hydrogeological investigation in the Boeotian Kifissos river basin
Μ. Παγούνης
PDF
21-36
Υδρογεωλογικές και υδροχημικές έρευνες στην περιοχή των Λουτρών Κυλλήνης (Δ. Πελοπόννησος) = Hydrogeological and hydrochemical research in the area of Killinis curative springs (W. Peloponnese)
Γεώργιος Χρ. Δημόπουλος, Δ. Πάτρας
PDF
37-47
Υδρογεωλογική και υδροχημική συμπεριφορά των θερμών πηγών Καϊάφα (Δ. Πελοπόννησος) = Hydrogeological and hydrochemical behavior of Kaiafa' s hot springs (W. Peloponnese)
Γεώργιος Χρ. Δημόπουλος, Δημοσθένης Μ. Μουντράκης
PDF
49-60
Υπεραλμυρά νερά σε εγκλωβισμένους ασβεστόλιθους της Κεφαλονιάς = Brines in an enclosed limestone body of Kefalonia
Ιωάννης Εμμ. Κουμαντάκης, Θ. Μ. Μιμίδης
PDF
61-76
Μηχανισμοί τροφοδοσίας και κινήσεως των υπόγειων νερών στα καρστικά συστήματα της λεκάνης Σιγουνίου - Λουσών - Ν. Αχαϊας
Κ. Καντάς
PDF
77-86
Effects of weathering alteration on the mechanical behaviour of the Kavala granodiorite (N. Greece) = Επίδραση του βαθμού αποσάθρωσης στη μηχανική συμπεριφορά του γρανοδιορίτη της Καβάλας (Β. Ελλάδα)
Βασίλειος Γ. Χρηστάρας, Αναστασία Κασώλη-Φουρναράκη, Ε. Μωραϊτη
PDF
87-94
Καταγραφή και ταξινόμηση των κατολισθητικών φαινομένων στο ορεινό δίκτυο του νομού Καρδίτσας = Landslides inventory and classification of the mountainous road network of the Karditsa county
Δημήτριος Ε. Ρόζος, Ι. Χατζηνάκος, Ν. Σ. Νικολάου
PDF
95-109
Τσιμεντενέσεις στεγανοποίησης στο υδροηλεκτρικό έργο πηγών Αωού = Curtain grouting of the hydroelectric project piges Aoos
Κ. Καραπαντελάκης
PDF
111-126
V - value model for earthquake prediction: an application to some recent earthquakes sequences in Greece = Το μοντέλο της v - value για πρόγνωση σεισμών: εφαμογή του σε μερικές πρόσφατες σεισμικές ακολουθίες της Ελλάδας
Δ. Παπαναστασίου, Ι. Κ. Δρακόπουλος, Γ. Δρακάτος, Ι. Λατουσάκης, Γ. Ν. Σταυρακάκης
PDF
129-143
A reexamination of earthquake prediction along the southeastern part of the Hellenic arc. = Επανεξέταση της πρόγνωσης των σεισμών κατά μήκος του νοτιοανατολικού τμήματος του Ελληνικού τόξου
Ι. Κ. Δρακόπουλος, Γ. Ν. Σταυρακάκης, Ι. Λατουσάκης, Γ. Δρακάτος, Δ. Παπαναστασίου
PDF
145-155
3 - Dimensional velocity structure of North - Centrl Greece from inversion of travel times = Τρισδιάστατο μοντέλο ταχυτήτων στη Βόρειο και Κεντρική Ελλάδα με αντιστροφή των χρόνων διαδρομής
Γ. Δρακάτος, Ι. Λατουσάκης, Γ. Ν. Σταυρακάκης, Δ. Παπαναστασίου, Ι. Κ. Δρακόπουλος
PDF
157-172
Source parameters of some recent earthquakes in Greece based on their spectral characteristics = Παράμετροι σεισμικής εστίας με βάση τα φασματικά χαρακτηριστικά πρόσφατων σεισμών του ελληνικού χώρου
Ι. Λατουσάκης, Γ. Ν. Σταυρακάκης, Γ. Δρακάτος, Δ. Παπαναστασίου, Ι. Κ. Δρακόπουλος
PDF
173-187
Simplified estimation of seismic moment from seismographs: an application for Greece and adjacent areas = Απλοποιημένος υπολογισμός σεισμικής ροπής από σεισμογραφήματα: εφαρμογή στον ελληνικό χώρο
Ι. Λατουσάκης, Κ. Χ. Μακρόπουλος
PDF
189-196
Σύγκριση μοντέλων δομής στο Κεντρικό Αιγαίο = Comparison of structure models in Central Aegean
Ι. Σ. Καλογεράς
PDF
197-210
Γεωμαγνητικές μετρήσεις στην Ελλάδα: μαγνητικός σταθμός Πεντέλης = Geomagnetic measurements in Greece: magnetic observatory of Pendeli
Α. Δ. Αγγελόπουλος, Π. Τσαϊλάς, Γ. Δ. Φιλιππόπουλος
PDF
211-225
Gravity modelling of the Arnea granite and its continuation below the Mygdonia graben sediments = Βαρυτική ερμηνεία του γρανίτη της Αρναίας και της συνέχειας του κάτω από τα ιζήματα της Μυγδονίας λεκάνης
Λευτέρης Γ. Κυριακίδης, Γρηγόρης Ν. Τσόκας, M. Brooks
PDF
227-237
Νεοτεκτονική παραμόρφωση της ρηξιγενούς επιφάνειας Ζίμπελι (ανατολικά της Καλαμάτας) = Neotectonic deformation of the Zimbeli fault surface (east of Kalamata, south Peloponnisos)
Ηλίας Δ. Μαριολάκος, Ε. Λόγος, Σ. Γ. Λόζιος, Ι. Φουντούλης
PDF
241-258
Μικροτεκτονική μελέτη σεισμικών ρωγμών Καλαμάτας: σεισμική περίοδος Σεπτεμβρίου 1986
Δ. Φουντούλης, Κ. Γρίβας
PDF
259-274
Στρωματογραφικές παρατηρήσεις στα μεταλπικά ιζήματα της περιοχής Θουρίας - Άνω Άμφειας (νομός Μεσσηνίας) και η νεοτεκτονική ερμηνεία τους = Statigraphic observations at the post - alpine sediments at the area of Thouria - Ano Amphia (Messinia) and their n
Αναστασία Μαρκοπούλου-Διακαντώνη, Ρέα-Μαρία Μίρκου-Περιποπούλου, Ηλίας Δ. Μαριολάκος, Ε. Λόγος, Σ. Γ. Λόζιος, Ι. Φουντούλης
PDF
275-295
Υδρογεωλογική έρευνα στα πλαίσια της μικροζωνικής μελέτης της Καλαμάτας = Hydrogeological investigation of Kalamata area (Peloponnese, Greece)
Ιωάννης Εμμ. Κουμαντάκης, Θ. Μ. Μιμίδης, Ξενοφών Δ. Σταυρόπουλος
PDF
297-318
Φαινόμενα αστάθειας στο δρόμο Σπάρτης - Καλαμάτας από το σεισμό της 13 Σεπτεμβρίου
Γ. Ξειδάκης, Παύλος Γ. Μαρίνος, Ιωάννης Β. Διαμαντής
PDF
319-331
Geological structure of Inner Messiniakos Gulf = Γεωλογική δομή του Άνω Μεσσηνιακού Κόλπου
Π. Παυλάκης, Δημήτριος Ι. Παπανικολάου, Γ. Χρόνης, Βασίλειος Λυκούσης, Χ. Αναγνώστου
PDF
333-347
Teleseismic P - wave spectra for the Kalamata earthquake of September 13, 1986 = Φάσματα P - κυμάτων από τηλεμετρικές αποστάσεις, του σεισμού της Καλαμάτας της 13 Σεπτεμβρίου 1986
Γ. Ν. Σταυρακάκης, Ι. Κ. Δρακόπουλος, Δ. Παπαναστασίου, Γ. Δρακάτος, Ι. Λατουσάκης
PDF
349-363
A Fault rupture model for seismic hazard analysis in the area of Messinia, Southwestern Peloponnesus
Γ. Ν. Σταυρακάκης, Ι. Παπούλια, Ι. Κ. Δρακόπουλος
PDF
365-371
Statial and temporal evolution of the September 1986, Kalamata, Greece, aftershock sequence
Κ. Χ. Μακρόπουλος, Άκης Τσελέντης, Ν. Βούλγαρης, Ι. Κ. Δρακόπουλος
PDF
373-384
"Περιεχόμενα"
Ανωνύμως
PDF
385-386