Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ψιλοβίκος, Άρης

 • Τόμ. 38 (2005) - Άρθρα
  Εκτίμηση και μοντελοποίηση του κινδύνου διάβρωσης στη λεκάνη απορροής του Ξηροπόταμου Καστοριάς με χρήση ΓΣΠ = Erosion hazzard in the catchment's area of Xiropotamow river - Kastoria using geographical information system
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 38 (2005) - Άρθρα
  Συμβολή στη μελέτη των γεωπυραμιδικών σχηματισμών (γεωμυθότοπων) της κοιλάδας της Ποτάμιας των δυτικών Καμβούνιων (Τρανόβαλτου Σέρβιων Κοζάνης)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 39, Αρ. 3 (2006) - Άρθρα
  Η παρακολούθηση (monitoring) του Ευπαλινείου Ορύγματος της Σάμου. Ένα υδραυλικό έργο της αρχαιότητας με χαρακτηριστικά δυναμικού καρστικού σπηλαίου
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 36, Αρ. 2 (2004) - Άρθρα
  Μορφολογική αποτύπωση του πυθμένα της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου με την χρήση ΓΣΠ και διαστημικών φωτογραφιών
  Λεπτομέρειες  PDF